درخت

درخت، از ابتدا درخت بود
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٦ :: شادباشی تو بهار
» ٢٧ اسفند ۱۳٩٥ :: سه فیلم سه پاراگراف
» ٢٧ بهمن ۱۳٩٥ :: سه فیلم سه پاراگراف
» ٢٧ دی ۱۳٩٥ :: پلاسکوی ما
» ٢٧ آذر ۱۳٩٥ :: بهلول ما
» ٢٧ آبان ۱۳٩٥ :: آبان 95
» ٢٧ مهر ۱۳٩٥ :: پسر خوب
» ٢٧ شهریور ۱۳٩٥ :: هر حلقه از زنجیر تو
» ٢٧ امرداد ۱۳٩٥ :: مرداد 95
» ٢٧ تیر ۱۳٩٥ :: تیر 95
» ۱۸ خرداد ۱۳٩٥ :: در حسرتی بی انتها
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: کتاب وقت تلف کردنه
» ۱۸ فروردین ۱۳٩٥ :: تا خود صبح
» ۱٦ اسفند ۱۳٩٤ :: رویایی شوم
» ۱٦ بهمن ۱۳٩٤ :: بهمن 94
» ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: نامه هایی به یک فرد غریب
» ۱٦ آذر ۱۳٩٤ :: گور به گور
» ۱٥ آبان ۱۳٩٤ :: جزیره ای در فضا
» ۱٥ مهر ۱۳٩٤ :: درباره ی رمانس و رمان
» ۱٥ شهریور ۱۳٩٤ :: ستاره ای پر از سکوت
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٤ :: ایکیگای ما
» ۱٥ تیر ۱۳٩٤ :: درباره ی رمانتیسم
» ۱٥ خرداد ۱۳٩٤ :: گم کردن برگه سند کمپانی خودرو
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: یک چمدان پر از گذشته
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٤ :: دیوار نگاه
» ۱٥ اسفند ۱۳٩۳ :: در ستایش بطالت
» ۱٥ بهمن ۱۳٩۳ :: درباره ی تولید انبوه اطلاعات
» ۱٥ دی ۱۳٩۳ :: پایان فیلم، پایان زندگی
» ۱٥ آذر ۱۳٩۳ :: آلودگی ما
» ۱٥ آبان ۱۳٩۳ :: در نقد قدرت
» ۱٥ مهر ۱۳٩۳ :: گویی سیاه
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۳ :: جرم خیال پردازی
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۳ :: غرقم به دریایی
» ٤ تیر ۱۳٩۳ :: یک عمر خاطره
» ۳ خرداد ۱۳٩۳ :: خرداد 93
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: لیتومای خواب زده
» ۱ فروردین ۱۳٩۳ :: شهر بی خواب
» ۱٢ اسفند ۱۳٩٢ :: شانه هایم و چشمهایش
» ۱۱ بهمن ۱۳٩٢ :: شوشتر، چغازنبیل و شوش
» ۱٠ دی ۱۳٩٢ :: دهدز و ایذه و اهواز
» ٩ آذر ۱۳٩٢ :: چلگرد، کوهرنگ و چشمه دیمه
» ۸ آبان ۱۳٩٢ :: چادگان و بن
» ٧ مهر ۱۳٩٢ :: گلپایگان و گوگد و خوانسار
» ٤ شهریور ۱۳٩٢ :: محلات و خمین
» ٢٥ امرداد ۱۳٩٢ :: موج نگاهت
» ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: به امید روشنایی
» ۱٩ خرداد ۱۳٩٢ :: کاج های یخ زده
» ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: قبیله
» ٢٩ اسفند ۱۳٩۱ :: ابوالمشاغل
» ۳٠ بهمن ۱۳٩۱ :: این شش نفر دوست داشتنی
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: دی
» ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: حیف عمر
» ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: آبان
» ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: خانه آرزوها
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: مورچه بال دار
» ۱٩ امرداد ۱۳٩۱ :: اندر مقامات انسانی
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: قیدارها نمی میرند
» ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ :: ترجمه و متن اصلی شعری از پابلو نرودا
» ۳ خرداد ۱۳٩۱ :: واژه های بی صدا
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: دو همسایه
» ۱۳ فروردین ۱۳٩۱ :: کلهرود، نوروز 91 و چند تصویر
» ٥ فروردین ۱۳٩۱ :: آن طرف خط
» ٢٢ اسفند ۱۳٩٠ :: دیده شدن
» ٢٩ بهمن ۱۳٩٠ :: هند
» ۱٢ بهمن ۱۳٩٠ :: فرق کردن های ما
» ۳ دی ۱۳٩٠ :: سمفونی زندگان
» ۳٠ آذر ۱۳٩٠ :: شب
» ۱٥ آذر ۱۳٩٠ :: صد تصویر، صد نوشته - خواب
» ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: کدام اشرافیت؟ کدام آبادی؟
» ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: برف روی پیشانی داغ
» ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: آرامش در حضور خیال
» ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ :: گربه ها در تاریکی
» ۱۱ امرداد ۱۳٩٠ :: راه و راه بلد
» ۱۱ تیر ۱۳٩٠ :: وداع با دریا
» ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: چه شده؟
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: امروز چه روزیست؟
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: چهره زشت جنگ
» ٢٢ اسفند ۱۳۸٩ :: سرزمین کویر
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ :: ما و مردم و روزنامه
» ۱٧ دی ۱۳۸٩ :: پارک
» ٩ آذر ۱۳۸٩ :: تاکسی
» ۱۳ آبان ۱۳۸٩ :: اتاق های تاریک
» ۱٩ مهر ۱۳۸٩ :: استخوان های دوست داشتنی
» ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: دوربین موبایل و اطراف ما
» ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: فرزندان بی پدر
» ۱٥ تیر ۱۳۸٩ :: فربه شدن آدمی با دوپینگ یا چند مرده حلاجی؟
» ۳٠ خرداد ۱۳۸٩ :: بچگکان گرسنه و انبان خالی ما
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ستاره برهوت بیداد
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: ما و ما و هفته ی ما
» ٢٧ فروردین ۱۳۸٩ :: من گنجشک نیستم
» ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: زیر پوست مردم
» ۱ فروردین ۱۳۸٩ :: نگاهی به معانی ماه های ایرانی
» ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: در مرثیه ی بی اعتمادی
» ٧ اسفند ۱۳۸۸ :: اسم اعظم عصر مدرنیته موسیقی است؟
» ٢٦ بهمن ۱۳۸۸ :: فخر ما سلطانی شاهانه ی توست
» ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: درخت واژگون
» ٢٤ دی ۱۳۸۸ :: از رسانه تا اسلحه
» ٤ دی ۱۳۸۸ :: آزادی و آزادگی
» ۱٢ آذر ۱۳۸۸ :: 17 نکته درباره ی 17 ماه سربازی
» ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: نسل سوخته
» ۱ آذر ۱۳۸۸ :: ماه های میلادی
» ۱٥ آبان ۱۳۸۸ :: داستان کوتاه همراه با ترجمه ای از من- دختر هواشناس
» ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: نگاهی به تعامل سینما و نشر اندیشه
» ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: شاعر نویسنده یا نویسنده شاعر
» ۸ مهر ۱۳۸۸ :: مامانی و ما
» ۱ مهر ۱۳۸۸ :: خیزید و خز آرید که هنگام خزان است
» ۱٥ شهریور ۱۳۸۸ :: رودخانه و ما
» ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: این کجا و آن کجا
» ۳٠ امرداد ۱۳۸۸ :: مسافرت به روستای کلهرود و چند عکس
» ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: سالمرگ فدریکو گارسیا لورکا و دو شعر از او
» ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: بادبادک باز
» ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ :: اندر احوالات دوست ما و دوستی ما
» ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: کافکا در کرانه
» ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: دو آرزو، یک سوال و یک نکته
» ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: نکاتی پیرامون انتخابات دهم ریاست جمهوری
» ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: آخرین وسوسه دختر کشیش
» ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: چند تصویر از سفر به سواحل شمال
» ۱ تیر ۱۳۸۸ :: عادت به قربانی شدن در یک سالگی زود بیدار شدن
» ٢٢ خرداد ۱۳۸۸ :: چاپ مطلبی در روزنامه اعتماد
» ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: درخت در آتش
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: وداع با آرامش
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: از رنجی که می بریم
» ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دنیای اشتباهی
» ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یکی از آخرین شعرهای سایه
» ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نویسنده کوچک
» ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: الی
» ۱٧ فروردین ۱۳۸۸ :: بیست
» ٦ فروردین ۱۳۸۸ :: لطف و وظیفه
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٧ :: نوروز
» ٢٢ اسفند ۱۳۸٧ :: حس الی
» ۱٥ اسفند ۱۳۸٧ :: از کوزه همان برون تراود که در اوست
» ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ :: حق و ناحق
» ۸ اسفند ۱۳۸٧ :: جنگل واژگون
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: عیار14
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: اخراجی های 2
» ٥ اسفند ۱۳۸٧ :: تردید
» ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: عاشقانه
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ :: پستچی سه بار زنگ نمی زند
» ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ :: همه ما تنهاییم
» ٥ بهمن ۱۳۸٧ :: بیژن یا منیژه؟
» ۱ بهمن ۱۳۸٧ :: byby Mr President
» ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: اهمیت کار وکارگر در اسلام
» ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: دنیای ناهمگون
» ۱٢ دی ۱۳۸٧ :: به کدامین گناه کشته می شوند؟
» ۸ دی ۱۳۸٧ :: اندر احوالات یک شب افسر نگهبان بودن
» ٤ دی ۱۳۸٧ :: مسیح
» ٢ دی ۱۳۸٧ :: میثم تمار
» ٢٦ آذر ۱۳۸٧ :: از ماست که بر ماست
» ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: مدیر مدرسه
» ٦ آذر ۱۳۸٧ :: ماه نوشت نو سه
» ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: جایی برای پیرمردها نیست
» ٢۱ آبان ۱۳۸٧ :: سلاح و صلاح
» ۱٥ آبان ۱۳۸٧ :: 70years
» ٥ آبان ۱۳۸٧ :: ماه نوشت نو 2
» ٢۸ مهر ۱۳۸٧ :: چه کسی هولدن نیست؟!
» ٢٤ مهر ۱۳۸٧ :: دو ماه اضافه عمر.
» ۱٦ مهر ۱۳۸٧ :: هیچ چیز
» ۱۱ مهر ۱۳۸٧ :: چرا کنعان
» ۱ مهر ۱۳۸٧ :: ماه نوشت نو
» ۳۱ شهریور ۱۳۸٧ :: امروز
» ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: سلام
» ۸ دی ۱۳۸٢ :: و اما اخر کار
» ۱٠ آبان ۱۳۸٢ :: جنبش دانشجويی دفاع از استقلال ايران
» ۱٠ آبان ۱۳۸٢ :: بيل گيتس
» ٩ آبان ۱۳۸٢ :: سراغاز
» ٧ آبان ۱۳۸٢ :: ۲۵ دوبيتی زيبا
» ٧ آبان ۱۳۸٢ :: رمضان
» ٢۸ مهر ۱۳۸٢ :: عکسهای متحرک
» ٢۸ مهر ۱۳۸٢ :: جک
» ۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: معرفی کتاب
» ۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: داستانک
» ۱۳ مهر ۱۳۸٢ :: چهره نما