درخت

درخت، از ابتدا درخت بود

» سه فیلم سه پاراگراف :: پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٥
» سه فیلم سه پاراگراف :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳٩٥
» پلاسکوی ما :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» بهلول ما :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٥
» سه فیلم سه پاراگراف :: چهارشنبه ٥ آبان ۱۳٩٥
» آذر 95 :: جمعه ۱٠ دی ۱۳٩٥
» پسر خوب :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٥
» هر حلقه از زنجیر تو :: شنبه ٦ شهریور ۱۳٩٥
» Breaking Bad :: چهارشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٥
» لیلای جلال :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳٩٥
» در حسرتی بی انتها :: دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٥
» کتاب وقت تلف کردنه :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» تا خود صبح :: شنبه ٧ فروردین ۱۳٩٥
» رویایی شوم :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» اسفند 94 :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٥
» شاید که بار دیگه بارون به گل بباره :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤
» تو کجا خواهی بود :: پنجشنبه ۱٠ دی ۱۳٩٤
» جنبش دانشجویی دفاع از استقلال ایران :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۳
» گور به گور :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٤
» جزیره ای در فضا :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» درباره ی رمانس و رمان :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٤
» ستاره ای پر از سکوت :: شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٤
» ایکیگای ما :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» درباره ی رمانتیسم :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤
» گم کردن برگه سند کمپانی خودرو :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» یک چمدان پر از گذشته :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دیوار نگاه :: چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤
» در ستایش بطالت :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
» درباره ی تولید انبوه اطلاعات :: شنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۳
» پایان فیلم، پایان زندگی :: یکشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۳
» آلودگی ما :: جمعه ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» در نقد قدرت :: چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳
» گویی سیاه :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» جرم خیال پردازی :: شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۳
» غرقم به دریایی :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» یک عمر خاطره :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» بدون او :: دوشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩۳
» لیتومای خواب زده :: سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» شهر بی خواب :: جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳
» شانه هایم و چشمهایش :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» شوشتر، چغازنبیل و شوش :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» دهدز و ایذه و اهواز :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» چلگرد، کوهرنگ و چشمه دیمه :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» چادگان و بن :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» گلپایگان و گوگد و خوانسار :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» محلات و خمین :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳٩٢
» موج نگاهت :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» به امید روشنایی :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» کاج های یخ زده :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» قبیله :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» ابوالمشاغل :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» این شش نفر دوست داشتنی :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» پریشانی گندم :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» حیف عمر :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» آبان :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» خانه آرزوها :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» مورچه بال دار :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» اندر مقامات انسانی :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» قیدارها نمی میرند :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» ترجمه و متن اصلی شعری از پابلو نرودا :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱
» واژه های بی صدا :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» دو همسایه :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کلهرود، نوروز 91 و چند تصویر :: یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩۱
» آن طرف خط :: شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۱
» دیده شدن :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» هند :: شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» فرق کردن های ما :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» سمفونی زندگان :: شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
» شب :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» صد تصویر، صد نوشته - خواب :: سه‌شنبه ۱٥ آذر ۱۳٩٠
» کدام اشرافیت؟ کدام آبادی؟ :: دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» برف روی پیشانی داغ :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» آرامش در حضور خیال :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» گربه ها در تاریکی :: چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠
» راه و راه بلد :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» وداع با دریا :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» چه شده؟ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» امروز چه روزیست؟ :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چهره زشت جنگ :: چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠
» سرزمین کویر :: یکشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٩
» ما و مردم و روزنامه :: یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩
» پارک :: جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩
» تاکسی :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» اتاق های تاریک :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» استخوان های دوست داشتنی :: دوشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٩
» دوربین موبایل و اطراف ما :: یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩
» فرزندان بی پدر :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» فربه شدن آدمی با دوپینگ یا چند مرده حلاجی؟ :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» بچگکان گرسنه و انبان خالی ما :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» ستاره برهوت بیداد :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ما و ما و هفته ی ما :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» من گنجشک نیستم :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» زیر پوست مردم :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» نگاهی به معانی ماه های ایرانی :: یکشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٩
» در مرثیه ی بی اعتمادی :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» اسم اعظم عصر مدرنیته موسیقی است؟ :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» فخر ما سلطانی شاهانه ی توست :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» درخت واژگون :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» از رسانه تا اسلحه :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» آزادی و آزادگی :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» 17 نکته درباره ی 17 ماه سربازی :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
» نسل سوخته :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» ماه های میلادی :: یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸
» داستان کوتاه همراه با ترجمه ای از من- دختر هواشناس :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» نگاهی به تعامل سینما و نشر اندیشه :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
» شاعر نویسنده یا نویسنده شاعر :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» مامانی و ما :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» خیزید و خز آرید که هنگام خزان است :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
» رودخانه و ما :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» این کجا و آن کجا :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» مسافرت به روستای کلهرود و چند عکس :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
» سالمرگ فدریکو گارسیا لورکا و دو شعر از او :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» بادبادک باز :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» اندر احوالات دوست ما و دوستی ما :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
» کافکا در کرانه :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» دو آرزو، یک سوال و یک نکته :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸
» نکاتی پیرامون انتخابات دهم ریاست جمهوری :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
» آخرین وسوسه دختر کشیش :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» چند تصویر از سفر به سواحل شمال :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» عادت به قربانی شدن در یک سالگی زود بیدار شدن :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» چاپ مطلبی در روزنامه اعتماد :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳۸۸
» درخت در آتش :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸
» وداع با آرامش :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» از رنجی که می بریم :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دنیای اشتباهی :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یکی از آخرین شعرهای سایه :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نویسنده کوچک :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» الی :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» بیست :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» لطف و وظیفه :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳۸۸
» نوروز :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» فیحس الی :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» از کوزه همان برون تراود که در اوست :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» حق و ناحق :: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٧
» جنگل واژگون :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» عیار14 :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» اخراجی های 2 :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» تردید :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» عاشقانه :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» پستچی سه بار زنگ نمی زند :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» همه ما تنهاییم :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» بیژن یا منیژه؟ :: شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧
» bye bye Mr President :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» اهمیت کار وکارگر در اسلام :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» دنیای ناهمگون :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» به کدامین گناه کشته می شوند؟ :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» اندر احوالات یک شب افسر نگهبان بودن :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» مسیح :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» میثم تمار :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» از ماست که بر ماست :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» مدیر مدرسه :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» ماه نوشت نو سه :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» جایی برای پیرمردها نیست :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» سلاح و صلاح :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» 70years :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» ماه نوشت نو 2 :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» چه کسی هولدن نیست؟! :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» دو ماه اضافه عمر. :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» هیچ چیز :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» چرا کنعان :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» ماه نوشت نو :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧
» امروز :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» سلام :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» بیل گیتس :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۳
» سراغاز :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» ۲۵ دوبیتی زیبا :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۳
» رمضان :: پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٢
» عکسهای متحرک :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٢
» جک :: یکشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٢
» و اما اخر کار :: دوشنبه ۸ دی ۱۳۸٢
» معرفی کتاب :: پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٢
» داستانک :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢
» جنبش دانشجويی دفاع از استقلال ايران :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٢
» بسم الله :: یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢