درخت

درخت، از ابتدا درخت بود

هیچ چیز
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ مهر ۱۳۸٧  

 از خواب که پریده بود، دیده بود که هیچ چیز نبود و ندیده بود که آن همه چیز که آن جا بود کجا رفته بود


کلمات کلیدی: