درخت

درخت، از ابتدا درخت بود

این کجا و آن کجا

سه پرسش و سه پاسخ در ادامه مطلب

این مکان کجاست؟

این دو چه کسانی هستند؟

آن ها مشغول چه کاری هستند؟


آن جا کاخ ریاست جمهوری اسپانیا است.

مرد خوزه لوییس زاپاترو است نخست وزیر اسپانیا

و زن آنخلس گونزالس وزیر فرهنگ

وزیر زن در حال قسم خوردن برای شروع دوره وزارتش است وی دارای سوابق متعدد هنری و فرهنگی است.

   + علی بیگدلی ; ٧:٢٠ ‎ب.ظ ; ٩ شهریور ۱۳۸۸
comment نظرات ()