اخراجی های 2

 لبخند سیاه

1-     آقای صاحب اثر از این که برای لحظاتی تماشاگران را به خنده واداشتید و در میان این هیاهو حرف های نخ نما را به بدترین شکل ممکن گفتید تشکر می کنم به این دلیل که دیگران همین حرف ها را با همین سبک بدون خنداندن تحویل خلق خدا می دهند.

2-  اگر مثل من فیلم را در یک محیط کاملا غیرحرفه ای و خانوادگی دیده باشید می فهمید که حتی مردم خیلی ساده و معمولی هم به برخی از آن صحنه هایی که شما مثلاٌ برای عبرت و تاثیر در میانه خنده ها در میان دیگر سکانس ها جا گذاشته بودید و قرار بر آن بود که حداقل در آن صحنه ها مردم به فکر فرو روند، می فهمیدید که اشتباه کردید چون مردم به آن ها هم خندیدند. وقتی در یک صحنه خیلی تاثیرگذار هیچ کس حاضر نشد حاج آقا را لو بدهد و عراقی ها هم آن کار را با اسرا کردند، همه به بدن های تا سر در خاک فقط خندیدند .به سیگار باران شدن اسیر نامرد که دیگر ریسه رفتند. من که فکر نمی کنم هدف اولیه شما برای ساخت این دو صحنه خنده باشد، پس اشکال از کجاست؟

3-     بازی ها در این قسمت خیلی پیش رفت کرده بود و با کنترل بیشتر آن ها نتیجه بهتر شده بود.

4-       با این که جواد رضویان می رفت که مثل شفیعی جم ارتفاع پست شود ولی بازی خوب و متفاوت او و دیالوگ های به موقعش ذهن ها را از این مقایسه رها کرد

5-  مانتو رباینده زن را که من تا همین چند سال پیش هیچ جا ندیده بودم شما چطور؟ البته از همان قسمت اول فیلم، ما را عادت داده بودید که به فیلم با دید امروزی نگاه کنیم!

6-  وقتی دغدغه هایتان تمام شد و حرفهایتان را زدید حتما یک فیلم طنز خالی! بسازید من که از همین الان طرفدار پروپاقرص آن هستم، ندید.

7-  از این که باوجود راه نیافتن فیلم به بخش مسابقه ما سالمیم تشکر می کنیم (کارکنان بنیاد فارابی و تمامی دست اندرکاران مرتبط)

8-  فاصله خروجی سالن تا ماشین های پارک شده زیاد نبود ولی وقتی مردم نزدیکی های ماشین هایشان رسیدند دیگر از فیلم صحبت نمی کردند.

9-  هدف وسیله را توجیه می کند؟ مجوز رقصیدن مردها آن هم به این صورت از کجا گرفته شده که نیمی از خنده های ما و آخرسر گوش سپردن به حرف هایی که هدف اصلی است، به آن هاست؟ نگویید که دیگر این چه اشکالی است. هنوز فریاد آقایان برای نداشتن مجوز پوشیدن لباس زن توسط مرد در فیلم آدم برفی در گوشمان مانده است و البته به جز فریاد مختصری چیزهای دیگر.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید