جنبش دانشجويی دفاع از استقلال ايران

بعد از سفر وزیران امور خارجه سه کشور مهم اروپایی یعنی انگلیس فرانسه و المان به ایران و پذیرفتن

امضای پروتکل هسته ای و توقف تمام تلاشها برای غنی سازی اورانیوم از طرف ایران واکنشها و مخالفتها

از طرف بعضی از مجامع ایرانی از جمله دانشجویان صورت گرفت یکی از مهمترین اینها از طرف :

جنبش دانشجویی دفاع از استقلال ایران

صورت گرفت .

برای آشنایی با این مجمع و نظرات و اخبار میتوانید به وبلاگ  زیر مراجعه کنید.

بدیهی است معرفی این مجمع به معنی تایید تمامی سخنان و اعمال ایشان نمیباشد.

http://eteraz82.persianblog.ir

http://eteraz82.topcities.com

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید