لطف و وظیفه


به خاطر عسلی که بیهوده در خلاء به دیگری می دهم، گرده های بهترین

 گل های زندگیم را می گیرم و گل ها را پرپر می کنم.

 

نمایشنامه مرغ دریایی اثر آنتوان چخوف صفحه 75

/ 0 نظر / 45 بازدید