آلودگی ما

"زمانی که تعداد شهروندان ظاهرا وفادار، خادمان فرمانبردار اما فاقد خلاقیت به اوج خود می رسد، هنگامی که نتایج انتخابات قویا به سود نظام است، آن گاه، نظام به نحو تناقض آمیزی شروع به ترک خوردن می کند. این بحران، به دلیل کندی نظام در نشان دادن واکنش، به سرعت از حوزه ی روشنفکری و معنوی در تمام حوزه های زندگی منتشر می شود. به اقتصاد، روابط انسانی، و اخلاقیات می چسبند، و در نهایت حتی در موضوع هایی از قبیل آلودگی آب و هوا هم منعکس می شود، که هیچ کس مسئولیت شان را به عهده نمی گیرد. قدرت توتالیتر معمولا وجود بحران را انکار می کند و می کوشد آن را به سود خود برگرداند."

صفحه 154 کتاب روح پراگ

/ 0 نظر / 85 بازدید