فرق کردن های ما

تفاوت کردن های ما

 

- می گویم چرا وقتی بدخواهان کشور و نظام از تفکرات و اقدامات مورد حمایت شما طرفداری می کنند می گویید، ببینید حتی دشمن هم مجبور به اعتراف شد! اما همین طرفداری از افراد منتقد شما ابزاری می شود برای سرکوفت و سرکوب؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا ریاست چند ده ساله بر دانشگاه آزاد فساد آور است و مولود زیاده خواهی و نادرستی، اما همان مدت ریاست بر جامعه الصادق منشا خیر است و برکت؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا زنان بسیار محجبه ما وقتی به خارج از کشور می روند حجابشان تغییر میکند. آیا چشمان کافران آلوده به گناه از مردمان کشور خودمان پاک تر است؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا تا وقتی یک هنرمند و نویسنده از شما دفاع می کند لقب انقلابی و مکتبی می گیرد و مدال های افتخار بر سینه اش می درخشد اما با کوچکترین نقدی می شود مزدور و قلم فروخته؟

می گوید این ها فرق می کند.

- می گویم چرا با کشته شدن چند نفر در بحرین و دیگر کشورها، خونتان به جوش می آید اما هزارها کشته ی سوری به دست نظام بعثی، با اغتشاش طلب خواندن آن ها و دست نشانده ی دشمن دانستنشان، با بی تفاوتی از کنارشان می گذری؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا رییس دولت اصلاحات که از گوش به حرف ترین روسا بود نامش در فهرست سیاه است و رییس پیش از این خیلی محبوب رهبر همچنان نظرش نزدیک تر؟

می گوید این ها فرق می کند.

- می گویم چگونه گوشه نشینی دو، سه روزه یِ اعتراض گونه ی نخست وزیر امام نشان از خوی منافق گونه ی اوست اما از یازده روز خانه نشینی رییس دولت خدمتگزار می توان برداشت های ولایت مداری کرد؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا از پادشاهی مشروط هیچ برداشت مردم سالاری نمی توان داشت ولی از مطلقه بودن ولایت می توان؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گویم چرا کمک های مالی و حمایت ها از هنرمندان و سینما و تاتر که میزان تاثیرشان قابل انکار نیست با قطره چکان است اما پشتیبانی از ده ها سازمان و بنیادهای فرهنگی بدون بازدهی و فربه از بی دردی، سیل گونه؟

می گوید این ها فرق می کند

- می گوید چندین سال نشسته بودی یک گوشه ای داستان و نقد و متن می نوشتی، تو را چه به این کارها و پرسش ها؟

می گویم این بار فرق می کند

/ 0 نظر / 5 بازدید