امروز چه روزیست؟

هدف از روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، ارتقای آگاهی از امکان استفاده از اینترنت و دیگر فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ای است که می تواند به عنوان بهترین راه برای ایجاد پل ارتباطی با شکاف دیجیتال(1)،  به جامعه و اقتصاد آورده شود.

این نخستین جمله در پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه ی جهانی مخابرات برای این روز است. 27 اردیبهشت (17 می) روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی است که گرامیداشت آن هر ساله در جهان با شعاری برگزار می گردد.

تاریخچه ی این روز:

نگاهی به تاریخچه ی این روز نشان می دهد که علت نام گذاری این روز برگزاری اولین نشست اتحادیه بین المللی تلگراف در 17 می 1865 بوده است. این اتحادیه بعدها در نشستی که در فرانسه داشته است این گروه را به اتحادیه ی جهانی مخابرات تغییر نام داده است. عنوان روز جهانی مخابرات در نشست سالیانه ی این اتحادیه در سال 1969 تصویب شد و تا سال 2005 این عنوان برای گرامیداشت 17 می استفاده می شده است.

در نوامبر سال 2005 اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که در تونس برگزار شده بود از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد  که 17 می را  به علت اهمیت جوامع اطلاعاتی و خدمان فناوری و مخابرات، روز جهانی جوامع اطلاعاتی اعلان کنند. در نشستی که اتحادیه ی جهانی مخابرات در نوامبر سال 2006 در ترکیه داشت تصمیم به گرامیداشت هر دو مناسبت در 17 می هر سال گرفت.

این روز در ایران:

سرگذشت پیچیده ی این روز در ایران با تصمیم گیری های بدون مطالعه و سلیقه ای پیچیده تر شده است. جستجویی کوتاه در اینترنت نشان می دهد که عناوین زیر در ایران برای این روز استفاده شده است:

روز جهانی مخابرات و ارتباطات، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، روز روابط عمومی، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی، روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، روز جهانی جامعه اطلاعاتی و ...

از واژه ی Communication  در ایران بیشتر برداشت ارتباطاتی که مرتبط با علوم انسانی است می شود و در پی آن نیز نام گذاری هایی مانند روابط عمومی می آید.

 27 اردیبهشت هر نامی که داشته باشد و با هر عنوانی که گرامی داشته شود، باز هم گردش اطلاعات در ایران با معیارهای جهانی فاصله ی زیادی دارد و جبران آن نیازمند تغییر در نگرش همگان به مفاهیم و ابزارهای ارتباطی است.

World Telecommunication and Information Society Day (WTISD)

منابع:

1-      شکاف دیجیتالی

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Information_Society_Day

http://www.itu.int/wtisd/about/index.html 

/ 0 نظر / 126 بازدید