نوروز

این عکس اواخر دهه شصت با یک دوربین آماتوری انداخته

 شده است و به طرز اتفاقی بیش از حد تصور زیبا از آب درآمده.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید