چرا، چه زود, چون فسانه ها شده اید

چه شد که ای همه شور، بی صدا شده اید

و جاده ها‌، بدون انتها شده اید


خبر رسید که از میان جمع ما اینک

شما دوستان هم سفر با خدا شده اید


چرا هوای شب آمد، در این میانه ی ظهر

تمام خاطره ها، چرا جدا شده اید


اگر چه هیچ ندیدم ز دوستان غریب

ببین قریب گشتی و آشنا شده اید


به درس ها، به دانش، رنگ زندگی دادید

چرا کتاب، چرا درس ها، خون بها شده اید


سفر به سلامت رفیق های نادیده

 چرا، چه زود, چون فسانه ها شده اید

/ 0 نظر / 18 بازدید