بچگکان گرسنه و انبان خالی ما

این روزها طفل های زیادی را که در طول سالیانی پرورش داده ام، تک تک بر لب نهری می برم و از فرط دستان خالی و انبان تهی، با بی اعتنایی هلاک می کنم؛ تا شاید مجال وجود برای دیگری باشد.

این وبلاگ طفلی است که بارها تا لب جوی رفته ولی چنگ زمانه مانع از هلاکش شده

 

/ 0 نظر / 49 بازدید