آزادی و آزادگی

 

توضیح این که:

حدود 9 سال از نگارش این متن می گذرد. چندی پیش در تورق نوشته های گذشته به چشمم خورد. خامی آن را می بخشید. به یاد دارم نسخه ای از آن را برای روزنامه کیهان فرستادم؛ چند روز بعد آن را چاپ کردند.

/ 0 نظر / 5 بازدید